Kev txuag tshuab hauv tsim hydraulic lawv zog

Txuag zog yog qhov tseem ceeb qhia Ej suav hnub no, nrog rau txoj kev kawm muaj, zog kuj yog ib feem nyob hauv tus tsim lawv hydraulic teebmeem. Hydraulic tsim rau lawv tsim, thawj saib xyuas no yuav ua li cas kom paub lawv zoo, kev tsis txuag zog xav txog kev teem. Ua ntau nyob hauv cov hydraulic uas siv hluav taws ruaj zog. Hais cov lus hauv qab no ntxiv:

1. cov teeb meem loj txog hluav taws Cheebtsam hydraulic lawv tus kheej.

2. Thaum tus hydraulic Cheebtsam load mismatch teeb meem loj txog hluav taws.

3. hydraulic zog Circuit Court layout taus zog losses.

4. hydraulic zog losses los ntawm cov kev xaiv nram.